İşletme Yönetimi Nedir? Ne İş Yapar?

Spread the love
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi

Bir İngiliz atasözüne göre, “Çok fazla aşçı suyu bozar”. Peki ya bu aşçılar bir ekip olarak çalışırsa? İş söz konusu olduğunda, ekip çalışmasının yerini hiçbir şey tutamaz. Bir işletme, yoğun araştırma, planlama ve dikkatli yürütme gerektiren çok yönlü bir girişimdir ve ilgili tüm faaliyetlerin, etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Bir işletmenin gücü ve etkileyici gelirler elde etme potansiyeli, büyük ölçüde yönetim kalitesine bağlıdır.

Birçok kişi için bu durum, defalarca duydukları bir şey gibi gelebilir. Ancak iş yönetimi, düşündüğümüzden çok daha fazlasını gerektirir. Finans, pazarlama ve girişimciliğin zorlu dünyasında başarılı olmak, gerçek cesaret gerektirir. O halde, fazla uzatmadan, iş yönetiminin iç işleyişine daha derinden dalalım.

İşletme Yönetimi Nedir?

En basit ifadeyle işletme yönetimi; belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için ticari faaliyetlerin, görevlerin ve kaynakların koordinasyonu ve idaresi anlamına gelir. Bu genellikle personelin denetlenmesini ve eğitilmesini, temel operasyonların denetlenmesini ve geleceğe yönelik optimizasyon için, şirket altyapısının tasarlanmasını içerir.

Uzmanlara göre iş yönetiminin anahtarı, iş ve yetenek yönetimi arasında bir denge kurmaktır. Teknik uzmanlık, bir işletme yöneticisi olarak iş arkadaşlarınızın saygısını kazanmanızı sağlar. Ancak bu saygıyı sürdürmek, yumuşak beceriler gerektirir.

Ayrıca yönetimsel başarı; tutarlılık, iletişim, empati ve anlamlı çalışma ilişkilerinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini gerektirir. Birlikte, bu tür nitelikler etkili bir iş yönetimi stratejisi oluşturur.

İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi ve İş Yönetimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

En deneyimli profesyoneller için bile, işletme yönetimi ve iş yönetimi, birbirinin yerine geçebilir terimler gibi görünebilir. Hem bir işletme yöneticisi hem de bir yönetici, bir şirketin mali hedeflerine ulaşması ve değer kazanması için sorunsuz çalışmasını sağlar. Ancak, farklı sorumluluklar gerektiren iki iş rolü arasında, ince farklar vardır.

İşletme yönetimi, operasyonlar, finans, satış ve pazarlama gibi işin daha teknik yönleriyle derinden ilgilenir. Bu nedenle, işletme yöneticileri genellikle belirli bir alanda uzmanlaşarak, o sektör için özel olarak gerekli olan bir dizi temel beceriyi elde eder.

Öte yandan iş yönetimi, yetenek de dahil olmak üzere bir kuruluşun kaynaklarını düzenlemeye ve yönetmeye, daha keskin bir şekilde odaklanır. Basitçe söylemek gerekirse, daha insan merkezlidir ve büyük ölçüde kişinin sosyal becerilerine dayanır.

İşletme yöneticileri, yeniliklere açık ve çalışanların verimliliğini sağlamaktan sorumlu liderlerdir. Eleştirel düşünme ve problem çözme konusunda yetkin olarak, şirketin vizyonunu oluştururlar ve şirketin beklentileri aşmasına yardımcı olmak için, ellerinden gelenin en iyisini sunmaya çalışırlar.

İşletme Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken 4 Beceri

Bir işletmeye sahip olmak kolay bir başarı değildir. Ancak belki de daha fazla uzmanlık gerektiren şey, insanları yönetmektir ve bir işletme yöneticisinin görevi, öncelikli olarak budur.

Sadece iletişim, eleştirel düşünme ve strateji oluşturma gibi temel becerilerde başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onları diğerlerinden ayıran daha farklı özelliklere de sahip olmalıdırlar. Bunlar;

  1. Empati

Harper Lee’nin meşhur dediği gibi, “Olayları onun bakış açısından değerlendirmeden, bir insanı asla gerçekten anlayamazsınız.” (1)

İş yönetimi, sadece bir ekibi bir araya getirmek ve motive etmekle ilgili değildir; onlardan en iyi şekilde yararlanmanızı gerektirir. Bu bağlamda, her üyenin eğitim ve mesleki geçmişleri, iş ahlakı, iletişim tarzları, motivasyonları ve doğuştan gelen kişilikleri açısından farklılık gösterdiğini bilmek çok önemlidir.

Empati olmadan, işletme yöneticileri çalışanlarını gerçekten anlamayı ve başarılı bir yönetim yaklaşımı uygulamayı başaramayabilirler.

  1. Sorumluluk

Bir işletme yöneticisinin en önemli görevlerinden biri, çalışanlarını hatalarından sorumlu tutmak ve gelişmelerine yardımcı olmaktır. Bu sadece tüm organizasyonun performansını üst seviyede tutmakla kalmaz, aynı zamanda personelinizin gelişimini onların yetkinliklerini geliştirmeleri için yeterince önemsediğinizi gösterir.

  1. Müzakere ve Çatışma Çözümü

IMD Business School profesörü George Kohlrieser‘e göre , “Çatışmalar, yüksek performanslı kuruluşların can damarıdır.” (2)

Zeki çalışanlardan oluşan bir ekip, ister stratejide ister uygulamada olsun, zaman zaman yaratıcı fikirler konusunda birbiriyle çatışırlar. Bir yöneticinin görevi, ortak hedef doğrultusunda saygı ve iyi niyet duygusuyla bu tür çatışmaları çözmek ve işbirliğini, alışverişi ve birliktelik oluşturmayı kolaylaştırmaktır.

  1. Yönetici Duruşu

Genellikle doğuştan gelen ve mistik bir özellik olarak görülen yönetici duruşu, gayretli bir çalışma ile geliştirilebilen çok değerli bir beceridir. İşletme yöneticileri için, kişinin otoritesini pekiştirdiği ve dolayısıyla saygı uyandırdığı ve aynı zamanda ekibe güçlü bir özgüven duygusu aşıladığı için, başarılı bir yönetici duruşu çok önemlidir.

İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi

İşletme Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Bir işletme yöneticisinin sorumlulukları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Beklentileri ve Hedefleri Oluşturma

Net hedefler belirlemek ilk adımdır. Bu hedefleri çalışanlara iletmek ve mükemmelliği sağlamaya yönelik motive edici söz ve faaliyetlerde bulunmak çok önemlidir.

  1. İşin Düzenlenmesi

Tecrübeli bir işletme yöneticisi, eldeki görevleri değerlendirdikten sonra, bunları eyleme geçirilebilecek şekilde bölümlere ayırır ve çalışanlara devreder.

  1. Personeli Motive Etmek, Eğitmek ve Denetlemek

Bir ekibi ortak bir hedefe doğru bir araya getirmek ve yönetmek, işletme yöneticilerinin çeşitli bireylerle etkileşim kurmasını ve onları eğitmesini gerektirir. Ayrıca tecrübeli denetçiler olmalı ve gerektiğinde yapıcı eleştiriler yapmalıdırlar.

İşletme yöneticileri ekiplerinin zaman içindeki performansını takip eder; bu, her üyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve gelecekteki başarılara yönelik önlemler almalarına yardımcı olur.

İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Ne İş Yapar?

Günümüzde işletme yönetimi bölümü mezunları, iş dünyasının hızla değişen ve gelişen doğasını yakalamaya çalışırken, önemli ve değerli roller üstlenmektedir. İşletme yönetimi eğitim bölümü, öğrencilere yönetim ve liderlik becerilerini kazandırmak adına etkili bir eğitim sunar.

İşletme yönetimi bölümü amacı, öğrencilere işletme faaliyetlerini başarıyla yönetmek ve geliştirmek için, gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

İşletme yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıldır, diye soracak olursanız; eğitim süresi 2 yıl olan ön lisans programlarından, 4 yıllık lisans programlarına kadar farklı seçenekler sunmaktadır. Dikey geçiş sınavına katılan ön lisans mezunları, 4 yıllık lisans programlarına devam edebilmektedir.

İşletme yönetimine dair derslerin içeriği, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve daha fazlasını kapsar. Bu sayede öğrenciler, işletmelerin sürdürülebilir büyümesine ve başarısına katkı sağlayacak yetenekler kazanır.

İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi

Peki, işletme yönetimi bölümü mezunu ne iş yapar?

İşletme yönetimi bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda istihdam edilebilirler. Bu mezunlar, genellikle yönetici, analist, danışman, satış temsilcisi, pazarlama uzmanı, insan kaynakları uzmanı ve daha pek çok pozisyonda görev alabilirler.

Kaynakça:

] }
Yorum yapın